Barzoj Borzoi Bistkupstwo

Dora

Borzoi Bistkupstwo

on this picture: