Slovníček chovatelských pojmů

Pro jednodušší porozumění jsme pro vás připravili jednoduchý slovníček základních pojmů z chovatelství, se kterými se můžete setkat při brouzdání naším webem
Výstavní třídy
Třída dorostu - od 6 do 9 měsíců
Třída mladých - od 9 do 18 měsíců
Mezitřída - od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená - od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
Třída pracovní - od 15 měsíců - k přihlášce je třeba doložit certifikát s uznanou zkouškou z výkonu
Třída šampionů - od 15 měsíců, pouze pro psy s titulem mezinárodního šampiona nebo národního šampiona - nutno doložit fotokopii šampionátu
Třída veteránů - věk nad 8 let
Klasifikace
Výborný - V - modrá stužka
velmi dobrý - VD - červená stužka
dobrý - D - zelená stužka
dostatečný -fialová stužka
nedostatečný
neposouzen

U třídy dorostu se zadávají tato pořadí:

velmi nadějný VN - žlutá stužka
nadějný N - bílá stužka

U psů a fen oceněných známkou "Výborný" nebo "Velmi dobrý" a u třídy dorostu "Velmi nadějný" a "Nadějný" se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců.

Tituly

Udělení titulů není nárokové, tzn. že titul nemusí být zadán. Udělují se pouze při mimořádných kvalitách psa nebo feny.

CAJC ČR - čekatelství "Českého junior šampionátu" - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1
CAC ČR - čekatelství "Šampionátu krásy ČR" - zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 1. Tento titul se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul "Český šampion" mají
CWC POL - Obdoba českého CAC
Res CAC - zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 2. Rezervní CAC se uděluje jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborný 1". Pokud na výstavě získá CAC jedinec, který již má potvrzen titul Šampión krásy ČR, je přiznán titul CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel Res.CAC.
Nejlepší veterán zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů
Národní vítěz, BOB-národní vítěz - Nejlepší pes a fena plemene - zadává se psu nebo feně každého plemene. O titul soutěží psi nebo feny, kteří obdrželi titul CAC ČR. Zadává se na národních výstavách.
Vítěz Slovenska, Nejlepší pes, fena plemene Podmínky pro udělení tohoto titulu jsou obdobné jako u titulu Národní vítěz..
CACIB, Res CACIB - čekatelství titulu Interšampion - o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, tř. pracovní a tř. šampionů obdrželi V1 nebo V2
BOB - vítěz plemene - o tento titul soutěží oba CAJC, CACIB pes a CACIB fena a nejlepší veterán. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).
BIG, BOG - vítěz skupiny FCI - Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS
BIS - vítěz výstavy - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.
Šampioni

Pro udělení šampionátu musíte napřed získat několik titulů.

Český junior šampion - pes nebo fena musí nejméně:
  • 3x získat čekatelství na šampionát
ve stáří 9 až 24 měsíců. Dvě z těchto čekatelství musí být získána ve tř. mladých (CAJC) a jedno (CAC) může být z mezitřídy, z tř. otevřené nebo pracovní. Tato čekatelství musí být zadána nejméně od dvou různých rozhodčích. Titul Český junior šampion uděluje na základě předložených dokladů ČMKU. Získaný titul neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů, ale zapisuje se do průkazu původu jedince.
Slovenský junior šampion - Slovenský šampion krásy mladých - Podmínky pro udělení tohoto titulu na Slovensku jsou obdobné jako v České republice.
Český šampion - pes nebo fena musí nejméně:
  • 4x získat čekatelství CAC
z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách. Všechna 4 čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (= 2 kalendářní roky) a nejméně od dvou rozhodčích.
Slovenský šampion - Slovenský šampion krásy - pes nebo fena musí získat nejméně:
  • 4x CAC
z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách, nejméně od 2 rozhodčích a ve dvou výstavních sezonách. 1 CAC může být nahrazen 3 Res CAC, přitom CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen jen 3 Res CAC z mezinárodních výstav.
Polský šampion - pes nebo fena musí získat nejméně:
  • 3x CWC
z toho nejméně 1x na mezinárodní nebo klubové výstavě. Mezi prvním a posledním CWC musí uplynout nejméně 6 měsíců
Interšampion - Mezinárodní šampion krásy - podmínkou pro získání titulu je získání:
  • 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států
Klubový šampion klubu chovatelů a přátel barzojů - Titul může získat pouze pes, jehož majitel je členem Klubu chovetlů a přátel barzojů (KChPB). Potřebná ocenění musí být dosažena v průběhu nejméně 2 kalendářních let, kdy je majitel psa členem KChPB.
Potřebná ocenění:
  • 2x CAC nebo 2X Res CAC na klubové výstavě KChPB
  • CACIB nebo 2x Res CACIB na MVP v ČR
  • CAC nebo Res CAC na speciální výstavě chrtů v ČR
  • CAC na národní výstavě v ČR
Organizace
ČMKU - Českomoravská kynologická unie
FCI - Federation cynologoque internationale - Mezinárodní kynologická federace
SKJ - Slovenská kynologická jednota
Skupiny FCI

Všechna plemena, která jsou FCI uznána, jsou rozdělena do 10 skupin. V těchto 10 skupinách soutěží v závěrečných soutěžích na výstavach psi, kteří, získali titul BOB (případně titul Národní vítěz, pokud se jedná o národní výstavu).

I - pastýřská, ovčácká a honecká plemena mimošvýcarských salašnických psů
II - pinčové, bradáči, dogovitá plemena a švýcarští salašničtí psi
III - teriéři
IV - jezevčíci
V - špicové, malamuti, samojedi, naháči, ...
VI - barváři, ...
VII - ohaři
VIII - slídiči a retrieveři
IX - společenská plemena
X - chrti